Asp.Net Core Mvc net.6 Session kullanımi

Asp.Net Core Mvc de session kullanımı için. program.cs dosyasına. builder.Services.AddSession();builder.Services.AddDistributedMemoryCache();builder.Services.AddControllersWithViews(); ekliyoruz. Sonra Aynı dosyanın altında bulunan. app.UseRouting(); altına app.UseSession(); ekliyoruz. yukarıda örnek bir session kullanımı var sayfaya giriş yapılınca bu session çalışacak. HttpContext.Session.SetInt32(“Uyeid”,334); buda başka bir session kullanım örneği. Yukarıdaki örnek ise Uyeid Session’ı yoksa giriş sayfasına gönlendirme kodu. Eyer