FLUTTERE DA İNTERNET KONTROLÜ ÖRNEK UYGULAMA.

import ‘dart:async’; import ‘package:connectivity_plus/connectivity_plus.dart’; import ‘package:flutter/material.dart’; import ‘package:flutter/services.dart’; void main() => runApp(MyApp()); class MyApp extends StatelessWidget {   const MyApp({super.key});   @override   Widget build(BuildContext context) {     return MaterialApp(       home: MyHomePage(),     );   } } class MyHomePage extends StatefulWidget {   const MyHomePage({super.key});

ASP.NET CORE MVC NET 6 reCAPTCHA

İlk önce kodlarımızı yazmadan, Google reCAPTCHA v3 key‘lerimizi oluşturalım. Şimdi key‘lerimizi oluşturduktan sonra artık ASP.NET Core projemize geçebiliriz. sitemizin head kısmına yazıyoruz. bunuda recaptcha nın gözükeceği kısmı buraya yazıyoruz data-sitekey e google recaptcha nın verdiği bilgileri gireceğiz. Aşşağıdaki kodlar HomeControllere yazılacak var captchaImage = HttpContext.Request.Form[“g-recaptcha-response”]; kodu ile recapticha bilgilerini alacağız. string.IsNullOrEmpty(captchaImage) recaptichayı boş bıraktıysa

GİT KOMUTLARI 2

git branch Komutu git branchlerini gösterir. git branch (branch ismi) Komutu git branchleri oluşturu. git switch master komutu git kullanılan branch’i değiştirir. git merge (git branch adını yazıyoruz) böylelikle git branchleri birleştirmiş oluyoruz. git restore istedigimdosya.txt bu komutu analatan internet sitenin linki (https://www.git-tower.com/learn/git/commands/git-restore) git revert komutu commit ettiğiniz herhangi bir

BASİT GİT KOMUTLARI

git config –global user.name “Ahmet Akın” Komutuyla git ortamında kendinize bir kullanıcı adı belirtirsiniz. git config–global user.email “deneme@deneme.com” Komutuyla git ortamında kendinize bir eposta belirtirsiniz. pwd Komutuyla bulunduğunuz klasörün dizinini göstermiş olursunuz. ls Komutuyla bulunduğunuz klasördeki dosyaları liste şeklinde göstermiş olursunuz. git init Komutuyla projemizi git projesi haline getiriyoruz. ls

Asp.Net Core Mvc NET.6 İLE WWWROOT KLASÖRÜ HARİCİNDE DOSYA ÇAĞIRMA

using Microsoft.Extensions.FileProviders; paketini projemize ekliyoruz. sonra program.cs dosyasına app.UseStaticFiles(); ‘ın altına StaticFileOptions staticFileOptions = new(){FileProvider = new PhysicalFileProvider(Path.Combine(app.Environment.ContentRootPath, “Yonetim”)),RequestPath = “/Yonetim”}; app.UseStaticFiles(staticFileOptions); kodunu yazdım. bu kot aracılığı ile Yonetim diye bir dosya açıp o klasöre dosya atıp cshtml dosyasındaki a , img vb. kodlarındaki src href gibi attribute ler ile

ASP.NET CORE MVC NET.6 DOSYA YÜKLEME

Önce bir formumuzu oluşturalım. dikkat etmemiz gereken şey form takına enctype attribute sine multipart/form-data yazmak yükleyeceğimiz dosyaları wwwroot klasöründeki Dosyalar klasörüne atacaktır. Eyer böyle bir klasör oluşturmadıysanız otamatik bu klasörü oluşturur öyle atar. fileName.Contains(“.jpg”) gibi şeyler ise o dosyanın uzantını filtrelemek için yapılmıştır. yani png,jpg,pdf,xls,txt,dox dosya formatlarını indirebilir demektir.

Asp.Net Core Mvc net.6 Session kullanımi

Asp.Net Core Mvc de session kullanımı için. program.cs dosyasına. builder.Services.AddSession();builder.Services.AddDistributedMemoryCache();builder.Services.AddControllersWithViews(); ekliyoruz. Sonra Aynı dosyanın altında bulunan. app.UseRouting(); altına app.UseSession(); ekliyoruz. yukarıda örnek bir session kullanımı var sayfaya giriş yapılınca bu session çalışacak. HttpContext.Session.SetInt32(“Uyeid”,334); buda başka bir session kullanım örneği. Yukarıdaki örnek ise Uyeid Session’ı yoksa giriş sayfasına gönlendirme kodu. Eyer

.NET MAUI Style tanımlaması nasıl yapılır.

İlk başta .Net Mauı da stil tanımlaması için <ContentPage.Resources> açılıp kapanır sonra <ResourceDictionary> açılıp kapanır. <Style etiketi içinedeki TargetType attribut’ü  Hangi elemente uygulanacağı nı gösterir. aşşağıdaki örnekte label etiketi için uygulanacak. Olan stiller yazılı. Setteer lerin içine property ve value deyerleri gireriz Propertye nitelik value ise deyer. Eyer örnekteki bütün

ASP.NET Core MVC Database Deki Tabloları Projeye Ekleme.

Bugun sizlerle ASP.NET Core MVC Database Deki Tabloları Projeye Eklemeyi görecez. ilk başta visual studyoda asp.net core proje oluşturup. tools tan Nuget Package Manager dan Manage Nuget Packages for solution… ‘a tıklıyoruz Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer , Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design,Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools paketlerimizi indiriyoruz. tools tan Nuget Package Manager dan Package Manager Consola girip. girip consola :