ASP.NET CORE MVC NET.6 DOSYA YÜKLEME

Önce bir formumuzu oluşturalım. dikkat etmemiz gereken şey form takına enctype attribute sine multipart/form-data yazmak yükleyeceğimiz dosyaları wwwroot klasöründeki Dosyalar klasörüne atacaktır. Eyer böyle bir klasör oluşturmadıysanız otamatik bu klasörü oluşturur öyle atar. fileName.Contains(“.jpg”) gibi şeyler ise o dosyanın uzantını filtrelemek için yapılmıştır. yani png,jpg,pdf,xls,txt,dox dosya formatlarını indirebilir demektir.

Asp.Net Core Mvc net.6 Session kullanımi

Asp.Net Core Mvc de session kullanımı için. program.cs dosyasına. builder.Services.AddSession();builder.Services.AddDistributedMemoryCache();builder.Services.AddControllersWithViews(); ekliyoruz. Sonra Aynı dosyanın altında bulunan. app.UseRouting(); altına app.UseSession(); ekliyoruz. yukarıda örnek bir session kullanımı var sayfaya giriş yapılınca bu session çalışacak. HttpContext.Session.SetInt32(“Uyeid”,334); buda başka bir session kullanım örneği. Yukarıdaki örnek ise Uyeid Session’ı yoksa giriş sayfasına gönlendirme kodu. Eyer

ASP.NET Core MVC Database Deki Tabloları Projeye Ekleme.

Bugun sizlerle ASP.NET Core MVC Database Deki Tabloları Projeye Eklemeyi görecez. ilk başta visual studyoda asp.net core proje oluşturup. tools tan Nuget Package Manager dan Manage Nuget Packages for solution… ‘a tıklıyoruz Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer , Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design,Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools paketlerimizi indiriyoruz. tools tan Nuget Package Manager dan Package Manager Consola girip. girip consola :