Asp.Net Core Mvc NET.6 İLE WWWROOT KLASÖRÜ HARİCİNDE DOSYA ÇAĞIRMA

using Microsoft.Extensions.FileProviders; paketini projemize ekliyoruz. sonra program.cs dosyasına app.UseStaticFiles(); ‘ın altına StaticFileOptions staticFileOptions = new(){FileProvider = new PhysicalFileProvider(Path.Combine(app.Environment.ContentRootPath, “Yonetim”)),RequestPath = “/Yonetim”}; app.UseStaticFiles(staticFileOptions); kodunu yazdım. bu kot aracılığı ile Yonetim diye bir dosya açıp o klasöre dosya atıp cshtml dosyasındaki a , img vb. kodlarındaki src href gibi attribute ler ile